Idean muuttaminen tekniseksi suunnitelmaksi ja lopulta toimiviksi lavasteiksi vaatii asiantuntijoita ja ammattitaitoa. Lavasteen tulee kestää riittävää rasitusta, kannatella taiteilijaa tai sen täytyy kulkea tiettyä liikerataa. Materiaalien tulee kestää käyttöä tai varastointia ulkona. Seinän pitää kaatua hallitusti tai lavasteen tulee muuttua näyttämökuvien ja valotilanteiden mukaan. Näyttämöefektit saattavat näyttää vaarallisilta ja silti niiden tulee olla käyttäjille ja katsojille turvallisia. Työturvallisuus ei ole leikin asia ja yksinkertainenkin asia muuttuu vaikeaksi ja vaaralliseksi jos tuotannon teknisiä ratkaisuja viedään yrityksen ja erehdyksen avulla eteenpäin. 

Tarjoamme ammattitaitoa teknisten ratkaisujen suunnitteluun, sekä rakennepiirrosten ja tarvittavan dokumentoinnin tekemiseen. Meillä on vuosien kokemus teatteritekniikan alalta ja löydämme varmasti yhdessä kustannustehokkaan, ekologisen, sekä teknisesti hallitun mutta samalla tuotantoon sopivan ratkaisun. Varmistamme myös että henkilökunnallenne on annettu riittävä opastus lavasteiden käyttöön ja varastointiin.